Blogg

Nyhet
Kaffe
Frukost
Erbjudande
Kakor
Katalog
Kunskap
Recept
Specialkaffe
Te
Sommarsmak
Kaffemaskin
Kylda drycker
Läsk
Leveranser
Service
Stockholm
Barista Corner
Jul
SMAK-klubben
Certifiering
Vattenkylare
Trender
Påsk
Food Corner by HGM
Tävling
Jobba hos oss
Omtanke

Lista efter år

kaffebonor080430-34.jpg

HGMs Bönologi - del 11

Rosterierna gör sina affärer dels via kaffebörserna i New York (arabica) och i London (robusta) och dels via exportörer i ursprungsländerna.

Kaffeproducenterna har representanter som hjälper inköparna från rosterierna med prissättning, kvaliteter och tillgång. De lämna också prover på bönor så att köparen kan bedöma kvaliteten på kaffet. Slutpriset påverkas av tillgång och efterfrågan och därför varierar kaffepriset från dag till dag. Om en skörd slår fel kan det få stor inverkan på priset. Samma sak om folk i världen tenderar att dricka mindre kaffe. Kaffeförsäljningen från odlarländerna till rosterierna sker i dollar. När en säljare och köpare är överens om en affär, skickar köparen betalningen till säljaren som i sin tur skickar kaffet med båt. Köparen får vänta länge på sitt kaffe eftersom en båtresa till Sverige vanligtvis tar tre veckor.

I början av 1950-talet började man dricka allt mer kaffe i världen. När de brasilianska kaffeplantagerna drabbades av en frostkatastrof, förutspådde man stor brist på kaffe och kaffepriserna steg dramatiskt. De höga priserna motiverade många länder att plantera fler kaffeplantor och alla började bära frukt några år senare. En hake var dock att kaffedrickandet inte fortsatte öka som man tidigare trott. Helt plötsligt fanns för mycket kaffe och därmed sjönk kaffepriset till en extremt låg nivå, vilket resulterade i att många länder förlorade mycket pengar. För att förhindra en upprepning av detta bildade världens kaffeproducerande och kaffeimporterande länder en gemensam organisation, International Coffee Organisation (ICO). Organisationen som idag består av 55 producentländer och medlemmar från 19 importländer, står under FN:s överinseende. Tillsammans arbetar man i ICO med att försöka skapa balans mellan hur mycket kaffe som odlas och hur mycket kaffe folk vill köpa. På så sätt kan priserna hållas på en jämn nivå, vilket är bra för både producent och konsument.

Källa: Kaffe Kaffe KaffeKategoriserat under: