Om oss

Kvalitet

HGM Dryckservice är ännu inte certifierat enligt ISO standard men en ständig strävan efter bättre kvalitetsnormer genomsyrar hela vår verksamhet. HGM Dryckservice arbetar kundfokuserat. Vi förstår betydelsen av goda kundrelationer och vårt fortlöpande arbete innebär att överträffa kundens förväntningar. Genom att regelbundet genomföra marknadsundersökningar får vi direkt svar på den kundupplevda kvaliteten samtidigt som kundens önskemål och behov uppmärksammas. HGM Dryckservices mål är ständig förbättring där snabb respons på förändringar prioriteras.

 HGM Dryckservices personal kompetensutvecklas fortlöpande genom bland annat deltagande i kaffe- och teskolor samt maskinspecifika utbildningar hos respektive maskintillverkare. Härutöver sker regelbundet behovsprövade interna utbildningar för att säkerställa den högt ställda kunskapsnivån. HGM Dryckservice arbetar för att skapa en kvalitetskedja som sträcker sig från det tillverkande företaget till slutkunden. Detta innebär att vi väljer leverantörer med stor omsorg. Som exempel härpå kan bland annat nämnas att våra största maskinleverantörer, Bonamat AB och Wittenborg, har ISO 9001:2000 certifering.

 

På ingredienssidan arbetar vi framförallt med produkter inom välkända varumärken såväl som produkter som uppfyller våra högt ställda krav på livsmedelskvalitet. I vår strävan efter varaktiga förbättringar genomförs löpande stickprovskontroller på produkter samt servicearbete. Eventuella avvikelser rapporteras omedelbart, åtgärdas samt utvärderas för att så långt möjligt kunna elimineras.