Om oss

Miljö

HGM Dryckservice arbetar för en bättre miljö och strävar efter minsta möjliga miljöpåverkan i det dagliga arbetet. Vi kan i vårt ordinarie sortiment erbjuda våra kunder högkvalitativa ekologiska, kravmärkta samt rättvisemärkta livsmedelsprodukter. HGM Dryckservice har fortlöpande samarbete med leverantörer som utvecklar sitt produktsortiment och som är lyhörda för den nya tidens konsumenter med krav på officiella miljömärkningar och etiska ställningstaganden.
Vår serviceavdelning har till sin hjälp ett specialanpassat service- och planeringssystem för att på ett optimalt sätt kunna planera sina servicerutter allt för minsta möjliga miljöpåverkan och en varaktig hållbar utveckling. Alla våra servicebilar är utrustade med GPS för att alltid köra bästa väg till sina uppdrag.

HGM Dryckservice arbetar kontinuerligt med att tillsammans med kunder, leverantörer och partners på bästa möjliga sätt försöka minimera påverkan på miljön samt förbättra arbetsrutiner och processer från ett miljöperspektiv. Vår ambition är att hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår administration och integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster.Miljömål
Källsortera och hushålla med resurser för att på så sätt använda energin på ett ansvarsfullt sätt
Där så är möjligt prioritera leverantörer som själva kan uppvisa ett aktivt arbete med sin miljöpåverkan
Verka för att höja kunskapsnivån om miljöfrågor samt ständigt uppmuntra till miljötänk hos medarbetarna
Sträva efter att integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster för att på så sätt tillgodose allmänhetens efterfrågan på ett miljövänligt och/eller Rättvisemärkt alternativ
Arbeta med att ständigt förbättra verksamhetens miljöarbete så att påverkan på miljön minskar
Nedan följer några punkter för konkret redovisning av vårt pågående miljöarbete:

Digital lagring
HGM Dryckservice arbetar fortlöpande med lagring av dokumentation digitalt som alternativ till papper och därmed en minskad pappersförbrukning.
HGM Dryckservice har dessutom uppgraderat sitt ekonomisystem med EDI-funktion för att möjliggöra digital korrespondens av order och fakturor.
Offerthantering samt annan kundkorrespondens sker även, där så är möjligt, digitalt via e-post.

Inköp/Försäljning
Inköpsprocesserna i företaget genomsyras av att ständigt hålla nere antalet beställningar från våra leverantörer för att kunna minimera andelen belastande transporter.

Källsortering
HGM Dryckservice källsorterar avfall samt returnerar förbrukade produkter såsom tonerkassetter, bläckpatroner etc. för återvinning.
Företaget strävar dessutom ständigt efter att kunna ersätta allt ej återvinningsbart material.

Återvinning av uttjänta automater
Förbrukad utrustning inventeras och sorteras efter material.
Elektroniska komponenter återanvänds i möjligaste mån.
Detta för att genomgående optimera livslängden på vår utrustning.

Återvinningsbara maskinmoduler
De kaffeautomater vi arbetar med - FreshMore/FreshGround uppnår en återvinningsgrad på minst 95%.
Samtliga av våra automater uppfyller EU direktiv 73/23/ECC "Low voltage" och tillverkas av Bravilor Bonamat samt Necta/Wittenborg vilka är certifierade enligt ISO 9001:2000.

Egenimporterade produkter
Förutom ett stort utbud av ekologiska produkter från ledande svenska varumärken kan vi erbjuda alternativa produkter som vi själva importerar.
I vårt arbete med att öka utbudet av ekologiska/rättvisemärkta artiklar prioriteras leverantörer som kan tillhandahålla högkvalitativa produkter.
HGM Dryckservice är ännu inte certifierat enligt ISO standard men en ständig strävan efter bättre kvalitetsnormer genomsyrar hela vår verksamhet.
HGM Dryckservice arbetar kundfokuserat.

Vi förstår betydelsen av goda kundrelationer och vårt fortlöpande arbete innebär att överträffa kundens förväntningar.
Genom att regelbundet genomföra marknadsundersökningar får vi direkt svar på den kundupplevda kvaliteten samtidigt som kundens önskemål och behov sätts i fokus.
HGM Dryckservice mål är ständig förbättring där snabb respons på förändringar prioriteras.
HGM Dryckservice personal kompetensutvecklas fortlöpande genom bland annat deltagande i kaffe- och teskolor samt maskinspecifika utbildningar hos respektive maskintillverkare.

Härutöver sker regelbundet behovsprövade interna utbildningar för att säkerställa den högt ställda kunskapsnivån.
HGM Dryckservice arbetar för att skapa en kvalitetskedja som sträcker sig från det tillverkande företaget till slutkunden.
Detta innebär att vi väljer leverantörer med stor omsorg.

Som exempel härpå kan bland annat nämnas att våra största maskinleverantörer, Bonamat AB och Wittenborg, har ISO 9001:2000 certifiering.
På ingredienssidan arbetar vi framförallt med produkter inom välkända varumärken såväl som produkter som uppfyller våra högt ställda krav på livsmedelskvalitet.
I vår strävan efter varaktiga förbättringar genomförs löpande stickprovskontroller på produkter samt servicearbete.
Eventuella avvikelser rapporteras omedelbart, åtgärdas samt utvärderas för att så långt som möjligt kunna elimineras.